Mời bạn xem:
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP

:962

Để làm cộng tác viên cho Tranh quạt Hội An, bạn làm theo các bước sau:

- Bạn vào trang: dongtienqn.com/tranhquat/ctv

- Bạn chon mục đăng ký, nhập đầy đủ các thông tin để đăng ký.

Sau khi đăng ký thành công, bạn đăng nhập

Tranh quạt Hội An

Bạn sẽ thấy mã thành viên cũng là mã tiếp thị liên kết của bạn tại trang này, của bạn và các nội dung hoạt động của bạn:

+ Lược truy cập: Bảng liệt kê các lần truy cập có mã tiếp thị liên kết của bạn.

+ Đơn hàng: Là bảng liệt kê các đơn hàng đã được đặt từ mã tiếp thị liên kết của bạn.

(Mời xem: Quảng bá cho Tranh quạt Hội An)

 

Link: https://dongtienqn.com/tranhquat/Dang-ky,-dang-nhap
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Tranh quạt Hội An và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: tranhquathoian@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/tranhquat