Mời bạn xem:
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

CỘNG TÁC VIÊN

:2,082

Cộng tác viên là những người yêu thích tranh quạt là muốn tham gia kinh doanh tranh quạt với chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi đang phát triển dòng tranh quạt cưới, tranh quạt chân dung, tranh quạt quảng bá thương hiệu. Đây là một cơ hội kinh doanh 0đ vốn dành cho tất cả mọi người. Với hoa hồng từ 50.000đ trở lên cho một sản phẩm giới thiệu được, nó sẻ làm một nguồn thu nhập thêm cho bạn.

Tại đây, mong muốn của chúng tôi là bạn thực hiện 2 việc:

1. Quảng bá cho tranh quạt Hội An

Mỗi cộng tác viên có một mã số. Bạn dùng mã số của mình để giới thiệu các bài viết, các mặt hàng tại một shop bất kỳ trên Dongtienqn.com/tranhquat, đến khách hàng tiềm năng của shop, khi có được đơn hàng giao dịch thành công. Hoa hồng sẽ được tính cho bạn theo cơ chế tính điểm của shop.

2. Mời cộng tác viên mới

Bạn dùng mã số của mình, giới thiệu cộng tác viên đăng ký, họ sẽ trở thành tầng 1 của bạn trong trong hệ thống cộng tác viên của Tranh quạt Hội An. Tầng 1 của bạn mời được cộng tác viên, họ sẽ trở thành tầng 2 của bạn,....

Như vậy, đăng ký cộng tác viên với chúng tôi bạn sẽ tạo được cho bạn một công việc kinh doanh tự do về thời gian và thu nhập không hạn chế.
Link: https://dongtienqn.com/tranhquat/Cong-tac-vien
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Tranh quạt Hội An và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: tranhquathoian@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/tranhquat