Mời bạn xem:
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

HỆ THỐNG VÀ HOA HỒNG

:844

Hệ thống cộng tác viên  là sự phân nhánh và phân cấp các cộng tác viên để quản lý.

Ví dụ: Ta có một hệ thống như sau;

Cộng tác viên A đăng ký thành viên vào một gian hàng. Sau đó A tuyển dụng được 3 cộng tác viên khác A1, A2,A3. A1 sau thời gian hoạt động tuyển dụng được A11, A3 tuyển được A31,A32.

Ta có một số khái niệm sau:

A được gọi là tầng 1 của gian hàng.

A1,A2,A3 được gọi là tầng 1 của A

A11, A31, A32 được gọi là tầng 2 của A

A3 được gọi là tuyến trên 1 của A31

A được gọi là tuyến trên 2 của A31

Đơn hàng thành công: là đơn hàng do cộng tác viên giới thiệu được, sau khi chủ gian hàng tư vấn và giao dịch thành công.

Cơ chế tính điểm (tính hoa hồng): là cơ chế tính hoa hồng cho cộng tác viên và các tuyến trên khi có một đơn hàng thành công.

Tại gian hàng Tranh quạt hội an cơ chế hoa hồng như sau:

Điểm trực tiếp: 10

Điểm tuyến trên 1: 7

Điểm tuyến trên 2:3

Số tiền cho mỗi điểm: 5.000

Số ngày tích cực là: 30 ngày

Khi bán thành công một cái tranh quạt, cộng tác viên giới thiệu sẽ được hưởng hoa hồng: 10x5.000=50.000 đ, tuyến trên 1 (tích cực): 7x5.000=35.000đ, tuyến trên 2 (tích cực): 3x5.000=15.000đ.

Số tiền này sẽ được ghi và tài khoản và cộng dồn. Việc nhận tiền sẽ do cộng tác viên và chủ shop thương lượng.

Thời gian tích cực là gì?

Ví dụ:

- Ngày 5/6/2017, A bán được 1 tranh quạt, thời gian tích cực của A sẽ đến 5/7/2017 (+30 ngày).

- Ngày 10/6/2017, A3 bán được 1 tranh quạt, thời gian tích cực của A sẽ đến 10/7/2017 (+30 ngày).

- Hôm nay là này 8/7/2017, A31 bán được 1 tranh quạt, thời gian tích cực của A sẽ đến 8/8/2017 (+30 ngày).

- Hoa hồng sẽ được tính như sau:

Hoa hồng trực tiếp: 50.000đ

+ Hoa hồng tuyến trên 1 (tích cực): 35.000đ (tính cho A3)

+ Hoa hồng tuyến trên 2 (chưa tích cực): 0đ (không tính cho A vì thời gian tích cực đã quá hạn)

Như vậy, ngoài việc quảng bá bằng mã số, để có được hoa hồng tuyến dưới, cộng tác viên phải có được đơn hàng của khách hàng do chính mình tìm được.

Tag:
Link: https://dongtienqn.com/tranhquat/He-thong-va-hoa-hong
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Tranh quạt Hội An và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: tranhquathoian@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/tranhquat