Bạn có cần tư vấn?
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

TRANH QUẠT PHẬT THÀNH ĐẠO

:1,858

Cách đây 2608 năm, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng bậc nhất trong xã hội loài người đã diễn ra tại Ấn Độ: Thái tử Tất Đạt Đa đã viên thành đạo quả, thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Tiếp theo, 45 năm tại thế, ngài đã cùng Tăng đoàn hoằng dương chánh pháp, khai thị quần sanh ngộ nhập phật tri kiến.

Từ ngày Phật thành đạo đến nay, thông điệp ấy vẫn còn sáng mãi. Đức Phật đã trở về được với cõi tâm của mình, con đường ngài chỉ ra cũng là con đường về với cõi tâm của mỗi người. "Đạo do tâm ngộ" là thế.

Nhân dịp lễ Phật thành đạo 8-12 Mậu Tuất,  tranh quạt Hội An xin gửi đến những người con Phật bức tranh quạt Phật thành đạo để tỏ lòng nhớ ơn Đức Phật. 

 

 

Đơn giá: 500,000đ/Cái Hàng sẵn có
Link: https://dongtienqn.com/tranhquat/Tranh-quat-Phat-thanh-dao-
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Tranh quạt Hội An và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: tranhquathoian@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/tranhquat