Mời bạn xem:
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

HOA HỒNG

:743

Hoa hồng tại Dongtienqn.com được tính như sau: 

+ Hoa hồng trực tiếp: 300.000 đ/shop/năm hoạt động

+ Hoa hồng tuyến trên 1: 210.000 đ/shop/năm hoạt động

+ Hoa hồng tuyến trên 2: 90.000 đ/shop/năm hoạt động

Đối với tuyến trên 1 và 2, điều kiện để tính hoa hồng là 6 tháng tích cực. Nghĩa là trong 6 tháng từ ngày bạn có một lần nộp tiền của shop bạn giới thiệu, bạn được xem là tích cực, qua 6 tháng bạn được xem là chưa tích cực và không được hưởng hoa hồng từ tuyến dưới.

Tag:
Link: https://dongtienqn.com/dongtien/Hoa-hong
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Đồng Tiến và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: dntnkhanhnguyen@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/dongtien