Mời bạn xem:
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

MỜI MỞ SHOP

:970

Bạn muốn bán hàng online hiệu quả

Bạn muốn có nhiều người đăng lại bài viết của bạn và chia sẻ cho nhiều người

Các cộng tác viên tham gia với bạn không cần vốn hoặc vốn ít cũng có thể làm việc được với bạn

Bạn muốn quản hệ thống cộng tác viên phân cấp thep nhánh của mình một cách hiệu quả

Bạn muốn hoa hồng và tưởng thưởng được tính toán một cách chính xác

Bạn muốn hằng ngày kiểm tra mức độ làm việc chăm chỉ của các cộng tác viên của mình

Đăng ký mở online shop ngay tại: http://dongtienqn.com/Shop/Default.aspx?m=dangky

Bạn sẽ được gọi điện và hướng dẫn trực tuyến để hiểu được cách làm việc

Dongtienqn.com: Bán hàng online hiệu quả nhất!

Link: https://dongtienqn.com/dongtien/Moi-mo-shop
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Đồng Tiến và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: dntnkhanhnguyen@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/dongtien