Mời bạn xem:
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

CHỦ SHOP LÀ AI

:713

Chủ shop (chủ gian hàng) là những người đăng ký, đăng thử gian hàng và hoạt động thử nghiệm. Dongtienqn sẽ tư vấn, hỗ trợ trong thời gian đầu, khi chủ shop đã nắm được các kỹ nằng quản lý gian hàng, cộng tác viên và các hoạt động liên quan. Dongtienqn.com sẽ mời đăng ký chính thức và tiến hành nộp phí thướng niên.

Tag:
Link: https://dongtienqn.com/dongtien/Chu-shop-la-ai
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Đồng Tiến và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: dntnkhanhnguyen@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/dongtien