Mời bạn xem:
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SHOP

:706

Quyền lợi và nghĩa vụ của chủ Shop

1. Quyền lợi:

- Được kinh doanh tự do trên Dongtienqn.com

- Được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật

2. Nghĩa vụ:

- Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin nhân thân của mình

- Hàng hóa, dịch vụ mua bán trên Dongtienqn.com phải hợp pháp (Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam)

- Thanh toán phí thường niên khi đến hạn

Link: https://dongtienqn.com/dongtien/Quyen-loi-va-nghia-vu-cua-chu-shop
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Đồng Tiến và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: dntnkhanhnguyen@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/dongtien