Mời bạn xem:
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN

:0

Quyền lợi và nghĩa vụ của cộng tác viên

1. Quyền lợi:

- Được đăng ký tự do trên Dongtienqn.com và các shop thành viên để hoạt động

- Được tuyển dụng cộng tác viên tuyến dưới của mình

2. Nghĩa vụ:

- Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin khi đăng ký

- Phải tích cực tham gia các khóa học, nắm vững các công cụ trên Dongtienqn.com

Lưu ý:

- Khi bạn đăng ký cộng tác viên mới bạn phải gọi điện và xác minh trực tiếp tại 0165.2858.246. Chúng tôi sẽ hướng dẫn trực tuyến cho bạn.

- Khi đăng ký tại một shop bất ký trên Dongtienqn.com, bạn phải gọi điện cho chủ shop và đề nghị hướng dẫn cách kinh doanh, cơ chế hoa hồng,....sau khi thống nhất với chủ shop, bạn mới tiến hành công việc quảng bá của mình.

Link: https://dongtienqn.com/dongtien/Quyen_loi_va_nghia_vu_cua_cong_tac_vien
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Đồng Tiến và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: dntnkhanhnguyen@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/dongtien