Mời bạn xem:
×
Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi:

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

:829

Dongtienqn.com có hai đối tượng sử dụng:

1. Người chủ gian hàng (Chủ shop):

Chủ shop là  người sau khi được tư vấn trục tiếp từ Dongtienqn.com hoặc thông qua cộng tác viên. Chủ shop hiểu các chức năng, nắm vững kỹ năng sử dụng và đồng  ý đặt gian hàng tại Dongtienqn.com. Chủ shop chịu trách nhiệm quản lý nội dung và các vấn đề pháp lý liên quan đến việc mua bán trên shop của mình.

2. Cộng tác viên:

Cộng tác viên sau khi được tư vấn trục tiếp từ Dongtienqn.com hoặc thông qua cộng tác viên đã hoạt động trước đó (tuyến trên). Cộng tác viên hiểu các chức năng, nắm vững kỹ năng sử dụng và đồng  ý giới thiệu các shop trên hoặc mời người đăng ký shop trên Dongtienqn.com. Cộng tác viên được phát triển hệ thống của mình thông qua việc giới thiệu các cộng tác viên khác vào hệ thống của họ.

Link: https://dongtienqn.com/dongtien/Doi-tuong-su-dung
(Xin mời đăng ký cộng tác viên cho trang Đồng Tiến và chia sẻ link này để nhận được hoa hồng giới thiệu.)


Add: Phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
Phone: 0352858246
Email: dntnkhanhnguyen@gmail.com
Sky:
Web: https://dongtienqn.com/dongtien